Дума Описание
експатриация (нем. Expatriation, фр. expatriation по срвеклат. ехpatrio 'изгонвам от отечеството')
Юр. Принудително изселване от родната страна.
// гл. експатриирам.