Дума Описание
експанзия само ед
Разширение, разпространение на нещо (обикн. вид дейност или явление) извън първоначалните му предели.
// прил. експанзионистичен, експанзионистична, експанзионистично, мн. експанзионистични.