Дума Описание
експанзивен експанзивна, експанзивно, мн. експанзивни, прил.
Който бурно изявява своите чувства; несдържан, невъздържан, избухлив. Експанзивна натура.
// същ. експанзивност, експанзивността, ж.