Дума Описание
екскурс мн. екскурси, (два) екскурса, м.
Отклонение от главната тема за разглеждане на страничен въпрос в устно или писмено изказване.