Дума Описание
екскурзовод мн. екскурзоводи, м.
Лице, което показва на екскурзиантите забележителности, интересни обекти и обикн. ги придружава в тяхното пътуване; гид.