Дума Описание
екскурзиант мн. екскурзианти, м.
Участник в екскурзия.
// прил. екскурзиантски, екскурзиантска, екскурзиантско, мн. екскурзиантски.