Дума Описание
екскреция (нлат. excretio от лат. exerno 'отделям')
Физиол. Отделяне.// прил. екскреционен.