Дума Описание
екскомуникация (църклат. excomunicatio)
Църк. Отлъчване от църква.
// гл. екскомуницирам.