Дума Описание
ексклузивен (фр. exclusif, англ. exclusive от срвеклат. exclusivus 'изключителен')
Изключителен, предназначен само за някого или нещо.
// същ. ексклузивност.