Дума Описание
екскавация (нем. Exkavation от клат. excavatio)
1. Техн. Издълбаване на скали и др. с екскаватор или взрив.
2. Анат. Мед. Вдлъбнатост; издълбаване.