Дума Описание
екселенц само ед.
Превъзходителство (в обръщение към посланик, висш държавен служител и др.).