Дума Описание
екран мн. екрани, (два) екрана, м.
1. Опънато бяло платно, върху което се прожектират филми.
2. Устройство, което възпроизвежда образи, сигнали, текст и др. Екран на телевизор. Екран на компютър.
3. Плоскост, която защитава от излъчването на силна светлина, висока температура и др.
4. Прен. Кинотеатър, киносалон. По екраните в страната.
// прил. екранен, екранна, екранно, мн. екранни.