Дума Описание
екосфера (по еко- + сфера)
Човекът, животните и растителният свят в техните връзки и взаимоотношения.