Дума Описание
екология само ед.
Наука за взаимоотношенията на организмите помежду им и с околната среда.
// прил. екологичен, екологична, екологично, мн. екологични.
// прил. екологически, екологическа, екологическо, мн. екологически.