Дума Описание
екна екнеш, мин. св. екнах, мин. прич. екнал, св.
— вж. еквам.