Дума Описание
еклиптика (фр. ecliptique по лат. eklipticus от гр. ekleiptikos 'който се отнася до затъмнението')
Астрон. Голям кръг от небесната сфера, получен от пресичането ѝ с плоскостта на земната орбита, по който става и видимото годишно движение на Слънцето, а затъмненията - на пресечните ѝ точки с лунната орбита.
// прил. еклиптичен.