Дума Описание
еклектик мн. еклектици, м.
Лице, което допуска еклектизъм в работите си.