Дума Описание
еклектизъм само ед.
Механично обединяване на разнородни възгледи, теории, стилове в една работа (творба, изследване).
// прил. еклектичен, еклектична, еклектично, мн. еклектични.