Дума Описание
еклезиархия (по гр. ekklesia 'църква' + arche 'власт')
Църковна власт.