Дума Описание
еклезиарх (сргр. ekklesiarches)
Църк. Глава на източноправославна църква.