Дума Описание
екипировка само ед.
1. Екипиране.
2. Дрехите и принадлежностите като цяло, необходими за работата на един екип (в 1 и 2 знач.).