Дума Описание
екип мн. екипи, (два) екипа, м.
1. Спортен отбор.
2. Група от различни специалисти, натоварени временно за извършване на обща работа. Телевизионен екип. Правителствен екип.
3. Екипировка (във 2 знач.).