Дума Описание
екзо- (по гр. exo 'отвън')
Първа съставна част на сложни думи със значение 'външен, отвън, навън', напр. екзодерма, екзокринен.