Дума Описание
екзотермичен екзотермична, екзотермично, мн. екзотермични, прил.
Спец. Който излъчва топлина.
// същ. екзотермичност, екзотермичността, ж.