Дума Описание
екзосфера (по екзо- + сфера)
Най-горната зона на земната атмосфера, над 800-1000 км.