Дума Описание
екзорцизъм (срвеклат. exorcismus от rp. exorkismos)
Peл. Практика за прогонване на зли духове чрез молитви и заклинания.// същ. екзорцист.