Дума Описание
екзокринен (по екзо- + гр. krino 'отделям')
Анат. Физиол. За жлеза — който отделя навън от себе си.