Дума Описание
екзодерма само ед.
Спец. В биологията — най-външният пласт от клетки в корените на растенията.