Дума Описание
екзод (фр. exode от лат. exodus, което от гр. exodos 'изход')
1. Литер. Четвърта, заключителна част на старогръцката трагедия.
2. Библ. Книгата "Изход" - за излизането на евреите от Египет, водени от Мойсей.