Дума Описание
екзогенен (нлат. exogenes по екзо-+ гр.genes 'произхождащ')
Спец. Произхождащ отвън.