Дума Описание
екзогамия (по екзо- + гр. gamos 'брак')
Ист. Обичай у някои племена браковете да се правят само между членове на различни племена. Противоп. ендогамия.
// прил. екзогамен.