Дума Описание
екзкурзия мн. екскурзии, ж.
Колективно пътуване и посещение на различни обекти с познавателна и/или развлекателна цел. Отивам на екскурзия. Ще си направим екскурзия.
// прил. екскурзионен, екскурзионна, екскурзионно, мн. екскурзионни.