Дума Описание
екзистенц-минимум само ед.
Най-малкото, необходимо за съществуването на човека. Живеят под екзистенц-минимума.