Дума Описание
екзистенция мн. екзистенции, ж.
Съществуване.