Дума Описание
екзистенциализъм (нем. Existenzialismus по срвеклат. exsistentia 'съществуване' + -изъм)
Филос. Течение в съвременната философия и литература, възникнало през 20-те години на XX в., което поставя съществуването на човека преди същността му и подчертава неговата свобода и отговорност да избира, по необходимост свързана с чувство на тревога и страх.