Дума Описание
екзистенциален екзистенциална, екзистенциално, мн. екзистенциални, прил.
1. Който се отнася до съществуването, до поддържането на живота.
2. Който е налице, в наличност.