Дума Описание
екземпляр мн. екземпляри, (два) екземпляра, м.
1. Отделен брой. бройка от печатно произведение. Книгата излиза в тираж хиляда екземпляра. Няколко екземпляра се полагат на автора.
2. Единичен представител от редица еднородни (животни, птици, растения). Рядък екземпляр.
3. Ирон. Особен, чудат човек. Интересен екземпляр е този журналист.