Дума Описание
екзекуция мн. екзекуции, ж.
Изпълнение на смъртна присъда.