Дума Описание
екзекутивен екзекутивна, екзекутивно, мн. екзекутивни, прил
Спец. Изпълнителен. Екзекутивна власт.