Дума Описание
екзекутива (фр. executif но лат. exsecutus 'изпълнен')
Полит. Изпълнителна власт.
// прил. екзекутивен.