Дума Описание
екзекватура (фр. exequatur по лат. exsequatur 'да изпълнява') Юр.
1. Допускане за изпълнение на съдебно решение, издадено от чуждестранен съд.
2. Правителствен декрет за разрешение на чуждестранен консул да изпълнява своята длъжност.