Дума Описание
екзегетика (гр. exegetike)
Наука за тълкуване на текстове.
// същ. екзегет.