Дума Описание
екзегеза (гр. exegesis 'обяснение')
1. Тълкуване на библейски текстове.
2. Тълкуване на литературно произведение или друг документ.