Дума Описание
екзацербация (нлат. exacerbatio по лат. exacerbo 'изострям')
Мед. Изостряне, крайно влошаване хода на болест.