Дума Описание
екзархия мн. екзархии, ж.
Истор. Независима национална православна църква, начело на която стои екзарх.
// прил. екзархийски, екзархийска, екзархийско, мн. екзархийски.