Дума Описание
екзарх мн. екзарси, м.
1. Истор. В православната църква - глава на независима църква или на църковна област.
2. Спец. Цивилно лице, избрано за почетен черковник.