Дума Описание
екзаминатор мн. екзаминатори, м.
Лице, което е назначено да постави оценка (обикновено на изпит, конкурс). Екзаминаторът беше много строг.