Дума Описание
екзалтиран екзалтирана, екзалтирано, мн. екзалтирани, прил.
Който се намира в екзалтация или изразява екзалтация. Екзалтирани личности. Екзалтирани викове.
// същ. екзалтираност, екзалтираността, ж.