Дума Описание
екер (фр. equerre)
Геод. Инструмент за издигане или спускане на перпендикуляри.