Дума Описание
еквилибристика само ед.
Изкуство да се изпълняват акробатически упражнения, без да се губи равновесие в трудни положения.
• Словесна еквилибристика. Умение да се говори много, а да се казва малко или да се заобикалят неудобните въпроси.